TJÄNSTER

Just nu: åtar mig textuppdrag i olika former. Som frilansjournalist fokuserar jag särskilt på insatser för ungas psykiska hälsa, sociala frågor, integration och projekt som drivs av ideella organisationer. Särskild kompetens inom NPF, barn och ungas rättigheter, skola, nordiskt samarbete och stora uppdrag som exempelvis en rapport eller bokproduktion. Dags att dokumentera er verksamhet? Har ett projekt avslutats som ska sammanställas? Då finns jag här.

Journalist/Skribentuppdrag: bokmanus, tidningsartiklar, stöd till projektledare med textuppdrag, webbinnehåll, dokumentation av arrangemang
Nyhetsbrev/Pressutskick/Textbearbetning: utifrån t.ex. årsrapporten eller ett spretigt underlag
Korrekturläsning/Redaktörsuppdrag:
för webb och tryck
Seminarier:
innehåll, budskapsformulering, panelsammansättning, logistik och dokumentation
Konferensrapporter: intervjuer med deltagare, panel, moderator, besökare, arrangör och utställare

Jag samarbetar med professionell fotograf, illustratör, redaktör, formgivare, korrekturläsare och översättare i större projekt och förmedlar gärna kontakt.