Frilansjournalist Caroline Jonsson

Som frilansjournalist fokuserar jag särskilt på insatser för ungas psykiska hälsa, sociala frågor och projekt som drivs av ideella organisationer. Uppdragsgivare: myndigheter, ideella organisationer och tidskrifter. Särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungas rättigheter & nordiskt samarbete. Utgiven författare med böckerna Hej, det är jobbigt, 2018 och Trygga klassrum – Kreativa metoder för goda samtal, som skrevs på uppdrag av Västerbottensteaterns ungdomsverksamhet och gavs ut 2020. 

Arbetar just nu främst för uppdragsgivarna: Riksförbundet Attention, där jag återkommande anlitas som journalist för deras projekt, skrifter och tidning – med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nordens välfärdscenter, där jag skriver om arbetet som pågår inom projektet Nordisk samverkan om integration.  

Telefon: 070-248 69 12
Mail: caroline@textformedlingen.se