Frilansjournalist Caroline Jonsson

Som frilansjournalist fokuserar jag särskilt på artiklar inom psykisk hälsa, sociala frågor och projekt som drivs av ideella organisationer. Uppdragsgivare: myndigheter, ideella organisationer och tidskrifter. Särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungas rättigheter & nordiskt samarbete. Utgiven författare med böckerna Hej, det är jobbigt, 2018 och Trygga klassrum – Kreativa metoder för goda samtal, som skrevs på uppdrag av Västerbottensteaterns ungdomsverksamhet och gavs ut 2020. Aktuell som redaktör för boken Livsberättelser om adhd och autism, som ges ut av Gothia Kompetens i samarbete med Attention våren 2022.

Arbetar främst för uppdragsgivarna: Riksförbundet Attention, där jag återkommande anlitas som journalist för deras projekt, skrifter och tidning – med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nordens välfärdscenter, där jag skriver om arbetet som pågår inom projektet Nordisk samverkan om integration.  

Telefon: 070-248 69 12
Mail: caroline@textformedlingen.se